ODWOŁANIE WARSZTATÓW METABOLICZNYCH

W związku z sytuacją epidemiologiczną Warsztaty  Metaboliczne są odwołane. O nowym terminie poinformujemy.

UWAGA ZMIANA TERMINU KONFERENCJI W BRENNEJ

UWAGA  ZMIANA TERMINU  KONFERENCJI  W  BRENNEJ

 

02-03.10.2020  !!!

WARSZTATY METABOLICZNE 2020

Serdecznie zapraszam na kolejne Warsztaty Metaboliczne organizowane przez Śląski

Oddział PTP oraz Polskie Towarzystwo Wrodzonych Wad Metabolizmu w

dniu 3.04.2020 (piątek) godzina 11:00

Wykłady wygłoszą eksperci w dziedzinie chorób metabolicznych, zaproszenie do

wygłoszenia wykładu przyjęła Prof. dr hab. n.med. Jolanta Sykut-Cegielska -

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pediatrii Metabolicznej. 

Zebranie odbędzie się w Sali z Sercem Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w

Katowicach, ul. Medyków 16. 

 

Przewodnicząca Śląskiego Oddziału 

Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego 

Prof. dr hab. n.med. Urszula Grzybowska-Chlebowczyk 

 

KONFERENCJA HEPATOLOGICZNA 13-14.03.2020

Konferencja Sekcji Hepatologicznej i Sekcji ds. Zespołu Metabolicznego

Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

13-14.03.2020 r. Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa

PROGRAM KONFERENCJI

DZIEŃ I  13.03.2020

09.45-09.50    Otwarcie, Dyrektor IPCZD

09.50-11.25    Sesja I: Postępy w diagnostyce schorzeń wątroby

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. J. Socha, prof. dr hab. n. med. J. Pawłowska, prof. dr hab. n. med. M. Czerwionka-Szafarska, dr hab. n. med. J. Kwiecień   

09.50-10.10    Laboratoryjne wykładniki patologii wątroby i interpretacja ich   nieprawidłowych wyników.

                        prof. dr hab. n. med. A. Liberek

10.10-10.30    10 rzeczy, które należy wiedzieć o obrazowaniu wątroby. 

                        lek.  P. Pawliszak

10.30-10.50    Czy elastografia może zastąpić biopsję w diagnostyce chorób   wątroby u dzieci?

                        dr n. med. W. Jańczyk

10.50-11.10    Biologia molekularna w diagnostyce chorób wątroby u dzieci.

                        dr n. med. E. Ciara, dr n. med. D. Jurkiewicz

11.10-11.25    DYSKUSJA

11.25-11.40    PRZERWA KAWOWA

11.40-13.15    Sesja II: Żółtaczki

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. I. Jankowska, prof. dr hab. n. med. J. Książyk

11.40-12.00    Żółtaczki z przewagą stężenia bilirubiny wolnej.

                        dr n. med. S. Więcek

12.00-12.20    „Nowe” cholestazy wewnątrzwątrobowe.

                        prof. dr hab. n. med. I. Jankowska

12.20-12.40    Atrezja dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych – jak  diagnozować,  żeby nie przeoczyć?

                        dr n. med. P. Czubkowski

12.40-13.00    Cholestaza związana z żywieniem pozajelitowym.

                         prof. dr hab. n. med.  J. Książyk

13.00-13.15    DYSKUSJA

13.15-14.00    PRZERWA OBIADOWA

14.00–15.55    Sesja III: Niewydolność wątroby

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. P. Kaliciński, prof. dr hab. n. med. J. Pawłowska

14.00-14.20    Przeszczepienie wątroby - wczoraj, dziś, jutro.

                         prof. dr hab. n. med. P. Kaliciński

14.20-14.40    Kwalifikacja dziecka z ostrą niewydolnością wątroby do    przeszczepienia narządu.

                        dr n. med. A. Bakuła

14.40-15.00    Dekompensacja przewlekłej niewydolności wątroby — kiedy    przeszczepiać wątrobę? 

                        prof. dr hab. n. med. J. Pawłowska

15.00-15.20    Pozaustrojowe wspomaganie funkcji wątroby.

                        prof. dr hab. n. med. S. Prokurat

15.20-15.40    Postępowanie z dzieckiem po transplantacji wątroby. 

                        dr n. med. J. Teisseyre

15.40-15.55    DYSKUSJA

15.55-16.10    PRZERWA KAWOWA

16.10-18.05    Sesja IV: Przewlekle choroby wątroby o różnej etiologii

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. M. Pawłowska, prof. dr hab. n. med. P. Socha

16.10-16.30    Hepatopatie w przebiegu wrodzonych wad metabolizmu.

                        dr n. med. D. Rokicki.

16.30-16.50    Autoimmunizacyjne zapalenie wątroby/Pierwotne stwardniające  zapalenie dróg żółciowych/Autoimmunizacyjne zapalenie dróg                               żółciowych - jak diagnozować, jak leczyć?- aktualne wytyczne.

                        dr n. med. M. Woźniak

16.50-17.10    Choroba Wilsona – aktualne wytyczne diagnostyczno-terapeutyczne.     prof. dr hab. n. med. P. Socha

17.10-17.30    Aktualne wytyczne leczenia przewlekłego zakażenia HBV i HCV     u dzieci. 

                        prof. dr hab. n. med. M. Pawłowska

17.30-17.50    Nowości w diagnostyce i leczeniu NAFLD/NASH: 2018-2020. 

                        prof. dr hab. n. med. D. Lebensztejn

17.50 -18.05    DYSKUSJA

19.30 -            SPOTKANIE TOWARZYSKIE 

DZIEŃ II  14.03.2020 r.

09.00-11.05  Sesja V: Varia

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. P. Czauderna, prof. dr hab. n. med. D. Lebensztejn

09.00-09.20    Kamica i torbiele dróg żółciowych. 

                        dr n. med.  A. Kowalski

09.20-09.40    Zabiegi laparoskopowe w hepatologii pediatrycznej.

                        prof. dr hab. n. med. P. Czauderna

09.40-10.00    Szczepienia ochronne w schorzeniach wątroby. Szczepienia przed i po    transplantacji wątroby. 

                        dr n. med. M. Klaudel-Dreszler

10.00-10.20    Leczenie żywieniowe w cholestazach i niewydolności wątroby. Czy  istnieje dieta „wątrobowa”?

                        prof. dr hab. n. med. P. Socha

10.20-10.50    Nadciśnienie wrotne. 

                        dr n. med. M. Teiseyre,  dr n. med.  M. Dądalski

10.50-11.05     DYSKUSJA

           

11.05-11.20    PRZERWA KAWOWA

11.20-13.30    Sesja VI: Case Reports

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. A. Liberek,  prof. dr hab. n. med. J. Kierkuś, 

11.20-11.40    DILI i  zatrucie paracetamolem.

                        dr n. med. D. Kamińska /lek.  M. Podlaska

11.40-11.50    Deficyt lizosomalnej kwaśnej lipazy.

                        dr n. med. M. Klaudel-Dreszler,  prof. dr hab. n. med.  P. Socha

11.50-12.00    Wrodzone przetoki wrotno-systemowe - diagnostyka i leczenie-    zespól Abernethego.

                        lek.  M. Ciopiński

12.00-12.10    Embolizacja śledziony.

                        dr n. med. D. Broniszczak

12.10-12.20    Zmiany ogniskowe w wątrobie – FNH.

                        lek.  W. Grabosz

12.20-12.30    Dziecko z nieznaczną hipertransaminazemią, podejrzenie choroby   Wilsona.

                        dr n. farm  A. Wierzbicka

12.30-12.40    Hepatopatie w restrykcyjnych wadach serca.

                        lek.   J. Kmiotek

12.40-12.50    Uszkodzenie wątroby jako powikłanie zdekompensowanej cukrzycy   typu 1.

                        dr n.med. Magdalena  Holon,  dr n. med. S. Więcek

12.50-13.00    Autoimmunizacyjne stwardniające zapalenie dróg żółciowych (ASC)     jako pozajelitowa manifestacja nieswoistej choroby zapalnej jelit.

                        dr n. med. A. Bobrus-Chociej

13.00-13.10    Niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby i zespół metaboliczny     czy niedobór alfa-1-antyproteazy jako przyczyna stłuszczenia wątroby?                         lek.  M. Flisiak-Jackiewicz

13.10-13.20    NASH czy autoimmunizacyjne zapalenie wątroby.

                        dr n med. Monika Kałużna-Czyż, dr n. med. S. Więcek

13.20-13.30    Zapalenie wątroby jako pierwsza manifestacja hiperamonemii u 5-   letniej dziewczynki.

                        Lek.  M. Grabska-Kawalec

13.30-13.40     ZAKONCZENIE KONFERENCJI

WARSZTATY ŻYWIENIOWE 2020 UWAGA

UWAGA  WARSZTATY ŻYWIENIOWE  2020  rozpoczynają sie o godzinie 09.00

Serdeczcznie  zapraszamy

11.01.2020 WARSZTATY ŻYWIENIOWE 2020 !!!!!

Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

zaprasza na Zebranie Naukowo-Szkoleniowe

Warsztaty Żywieniowe

w dniu 11.01.2020 godz. 9:00

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka Sala z Sercem

Temat spotkania

Trójgłos w sprawie wsparcia żywieniowego w onkologii dziecięcej

 

Czynniki wpływające na rozwój zaburzeń odżywiania u dzieci ze schorzeniami onkologicznymi

Dr hab.n.med. Grażyna Sobol-Milejska - Klinika Pediatrii Katedry Pediatrii Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Sarkopenia u dziecka z chorobą nowotworową – diagnostyka, profilaktyka i leczenie

Prof. dr hab. n. med. Ewa Bień – Oddział Chemioterapii, Klinika  Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii Gdański Uniwersytet Medyczny

Zasady bezpiecznego żywienia u dzieci z chorobą nowotworową

Prof. dr hab. n.med. Ninela Irga- Jaworska – Oddział Hematologii, Klinika  Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii Gdański Uniwersytet Medyczny

Miejsce leczenia żywieniowego w onkologii dziecięcej

Dr hab. med. Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz prof. nadzw. GUMed – prezes PTŻKD, Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Gdański Uniwersytet Medyczny

Fundacja Iskierka – kilka słów na temat żywienia u dzieci z chorobami  onkologicznymi

Po zakończeniu zebrania naukowego Firma Nutricia zaprasza na poczęstunek

Zeckei Jacek                                     Urszula Grzybowska Chlebowczyk

sekretarz                                          przewodnicząca

Śląskiego Oddziału PTP                                

 

WARSZTATY ŻYWIENIOWE 2020

Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

zaprasza na Zebranie Naukowo-Szkoleniowe

Warsztaty Żywieniowe

w dniu 11.01.2020 godz. 10:00

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka Sala z Sercem

Temat spotkania

Trójgłos w sprawie wsparcia żywieniowego w onkologii dziecięcej

Dr hab. med. Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz prof. nadzw. GUMed – prezes PTŻKD, Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Gdański Uniwersytet Medyczny

 

Dr hab. n.med. Ninela Irga- Jaworska – Oddział Hematologii, Klinika  Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii Gdański Uniwersytet Medyczny

 

Dr hab. n. med. Ewa Bień – Oddział Chemioterapii, Klinika  Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii Gdański Uniwersytet Medyczny

 

Dr hab.n.med. Grażyna Sobol-Milejska  - Klinika Pediatrii Katedry Pediatrii Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

 

Po zakończeniu zebrania naukowego  Firma  Nutricia zapraszają na poczęstunek.

 

Zeckei Jacek                                 Urszula Grzybowska-Chlebowczyk

sekretarz                                       przewodnicząca

Śląskiego Oddziału PTP                Śląskiego Oddziału PTP

PTP-Sląsk 2019

KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

HOTEL KOTARZ BRENNA 11-12.10.2019

   PROGRAM

piątek 11.10.2019

14:00 poczęstunek

14:50 powitanie

15:00-16:00

 • Zaburzenia różnicowania płci -  punkt widzenia endokrynologa i chirurga dziecięcego

prof. dr hab. n.med. Aneta Gawlik

dr n.med. Kudela Grzegorz 

16:00-16:05

prezentacje firmy farmaceutycznej (Nutricia)

16:05-17:05

 • Zapalenie stawów wieku dziecięcego okiem reumatologa i ortopedy

prof. dr hab. n.med. Zbigniew Żuber

dr n.med. Ryszard Tomaszewski

17:05-17:10

 • prezentacje firmy farmaceutycznej (Mead |Johnson)

17:10-17:30

 przerwa kawowa

17:30-17:35 prezentacja firmy farmaceutycznej (Phrama Point)

17:35-18:35

 • Wady nerek u dzieci oraz zastosowanie leczenia chirurgicznego w wadach nerek

         Prof. dr hab. n.med. Maria Szczepańska

         Dr n.med. Andrzej Grabowski

 18:35-18:40

 • prezentacje firmy farmaceutycznej Labor

 20:00 Kolacja

sobota 12.10.2019

9-11 Sesja przypadków klinicznych

10-10:05 prezentacje firmy farmaceutycznej

11:05-11:10 prezentacje firmy farmaceutycznej

11:10-11:30 przerwa

11:30-12:30 Sesja przypadków klinicznych

12:30-12:35 prezentacje firmy farmaceutycznej

12:35-13:30 II cz.

 13:30 – Lunch 

Zgłoszenia są przyjmowane od 24.06.2019 w sekretariacie Kliniki Pediatrii 

tel 32 207 17 00 lub mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tylko po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich (60 zł/rok).  

Opłata zjazdowa  dla członków PTP   - 200 zł.

Opłata dla uczestników nie będących członkami PTP  - 300zł.

Nieprzekraczalny termin przyjmowania wpłat i zgłoszeń upływa 20.09.2019

Wpłaty należy dokonać na nr konta bankowego PTP: PKO BP 92102023130000320202082279

lub jeżeli konieczne jest wystawienie rachunku/ faktury dla Państwa - wpłaty należy kierować bezpośrednio na nr konta hotelu Kotarz : 85 8126 1020 0055 1094 2000 0010 z podaniem danych.

            W ramach opłaty oferujemy wykłady zaproszonych gości, nocleg w Hotelu KOTARZ w Brennej, uroczystą kolację, śniadanie, poczęstunek przed wyjazdem oraz kawę i przekąski.

Zgłoszenia bez dokonanych wpłat nie będą uwzględniane!!

W dniu 12.10.2019r. odbędzie się sesja poświęcona ciekawym przypadkom klinicznym pediatrycznym i chirurgicznym, proszę o zgłoszenia do dnia 20.09.2019. na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (czas prezentacji 10 minut).

Serdecznie zapraszamy

KONFERENCJA BRENNA 2019!!!!

KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

HOTEL KOTARZ BRENNA 11-12.10.2019

  PROGRAM

piątek 11.10.2019

14:00 poczęstunek

14:50 powitanie

15:00-16:00

 • Zapalenie stawów wieku dziecięcego okiem reumatologa i ortopedy

prof. dr hab. n.med. Zbigniew Żuber

dr n.med. Ryszard Tomaszewski

16:00-16:10

prezentacje firmy farmaceutycznej

16:10-17:10

 • Zaburzenia różnicowania płci -  punkt widzenia endokrynologa i chirurga dziecięcego

prof. dr hab. n.med. Aneta Gawlik

dr n.med. Kudela Grzegorz 

17:10-17:20

 • prezentacje firmy farmaceutycznej

17:20-17:30

 przerwa kawowa

17:30-18:00

 • Leczenie chirurgiczne refluksu żołądkowo-przełykowego

Implantacja PEG okiem chirurga

Dr hab. n.med. Wojciech Korlacki

18:00-18:30

Wady nerek u dzieci

Prof. dr hab. n.med. Maria Szczepańska

18:30-18:40

 • prezentacje firmy farmaceutycznej

18:40-19:10

 • Różnicowanie zaparć u dzieci

Dr n. med. Andrzej Janicki

20:00 Kolacja

sobota 12.10.2019

Sesje przypadków klinicznych 

BRENNA 2019

Drogie Koleżanki i Koledzy

Członkowie Oddziału Śląksiego PTP

 

Konferencja w Brennej odbędzie się w dniach 11-12.10. 2019

 

Tematy wykładów w opracowaniu – wykład na temat chorób reumatologicznych u dzieci  wygłosi prof. dr hab. n.med. Zbigniew Żuber

 

 

Uprzejmie proszę o uregulowanie składek członkowskich za rok 2018 i 2019

numer konta  PKO BP 92102023130000320202082279

 

 

 

Serdecznie pozdrawiam

 

Urszula Grzybowska-Chlebowczyk

Przewodnicząca PTP Oddział Śląski 

Zebranie 18.05.19

Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego 

oraz Towarzystwo Wrodzonych Wad Metabolizmu

zaprasza na Zebranie Naukowo Szkoleniowe

w dniu 18.05.2019 godz. 10:00

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka Sala z Sercem

W programie

Stany nagłe w chorobach metabolicznych u dzieci” -

Prof. dr hab. n.med. Jolanta Sykut-Cegielska

"Genetyk kliniczny wobec stanów zagrożenia życia u dzieci w wyniku wrodzonych błędów metabolizmu"

Dr n.med. Antoni Pyrkosz

Z fenyloketonurią od urodzenia do dorosłości

Dr n.med. Kalina Plutowska-Hoffman

Opis przypadków klinicznych

Dr hab.n.med. Ewa Jamroz

Ostra encefalopatia wątrobowa w przebiegu wrodzonych wad metabolizmu

Dr n.med. Sabina Więcek

Zaburzenia świadomości u 6,5-letniego chłopca z hyperamonemią

Informuję, że za udział w Zebraniach Naukowych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Śląski przyznawane są punkty edukacyjne.

Po zakończeniu zebrania naukowego Firma Orphan oraz Nutricia zapraszają na poczęstunek.

serdecznie zapraszam

Urszula Grzybowska-Chlebowczyk przewodnicząca Śląskiego Oddziału PTP Śląskiego Oddziału PTP

PKO BP I Oddział w Katowicach, numer konta bankowego: 92 1020 2313 0000 3202 0208 2279

Jesteś tutaj: Strona Główna Aktualności