Pediatra lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej?

Od grudnia 2011 z chwilą opublikowania na stronach internetowych Ministrstwa Zdrowia toczą się prace nad przygotowaniem nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego podjął uchwałę w sprawie poparcia

projektu ministerstwa oraz dodatkowo przypomnienia o konieczności podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do ponownego zaliczenia lekarzy pediatrów do lekarzy podstawowoej opieki zdrowotnej (rozszerzenie specjalistów wymienionych w art. 5 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Dodatkowo delegacja Zarządu Głównego spotkała się w tej sprawie z p. Ministrem Andrzejem Włodarczykiem w dniu 19 stycznia br, który przyjął argumentację Towarzystwa i zapewnił o rozpoczęciu prac w kierunku powrotu pediatrów do struktur POZ.

 

treść pisma PTP w tej sprawie w załączeniu

PKO BP I Oddział w Katowicach, numer konta bankowego: 92 1020 2313 0000 3202 0208 2279

Jesteś tutaj: Strona Główna Aktualności Pediatra lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej?