Protest PTP w sprawie prób ograniczenia liczby specjalizacji pediatrycznych

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego wystosował protest wobec prób ograniczenia liczby specjalizacji pediatrycznych, możliwych do realizacji po podstawowym module szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pediatrii. Głosy sprzeciwu wobec projektu utworzenia nowych dyscyplin pediatrycznych zgłaszali w trakcie spotkania w Minsterstwie Zdrowia

w dniu 23 lutego 2012 roku głównie reprezentanci subdyscyplin internistycznych. Naszym zdaniem o jakości i strukturze opieki zdrowotnej nad dzieckiem orzekać powinni jedynie profesjonaliści, a zatem przedstawiciele pediatrów i konsultanci z dziedzin pediatrycznych. Zupełnie nie zgadzamy się z argumentami finansowymi przytaczanymi w celu ograniczania możliwości szkoleń specjalistycznych dla pediatrów - dlaczego po module podstawowym z interny można szkolić się dalej w 20-tu specjalizacjach szczegółowych, a po module z pediatrii jedynie w 4? Poniżej prezentujemy treść wspólnego stanowiska Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Konsultanta Krajowego ds. Pediatrii P. Prof. dr hab. Anny Dobrzańskiej.

PKO BP I Oddział w Katowicach, numer konta bankowego: 92 1020 2313 0000 3202 0208 2279

Jesteś tutaj: Strona Główna Aktualności Protest PTP w sprawie prób ograniczenia liczby specjalizacji pediatrycznych