Dofinansowanie udziału w Konferencjach

Zarząd Śląskiego Oddziału PTP na zebraniu w dniu 01.04.2017  podjął uchwałę o możliwości 
dofinansowania czynnego udziału  w konferencjach i zjazdach naukowych jak również
w konferencjach szkoleniowych dla członków Śląskiego Oddziału PTP.
Na dofinansowanie przeznaczono łączną kwotę do 10.000 PLN w roku 2017
Wnioski o dofinansowanie  będą rozpatrywane przez komisję w składzie :
> Dr hab. n.med. Jarosław Kwiecień
> Dr n.med. Sabina Więcek
> Lek.Patrycja Juśko
Z poważaniem
Dr hab.n.med. Urszula Grzybowska-Chlebowczyk

PKO BP I Oddział w Katowicach, numer konta bankowego: 92 1020 2313 0000 3202 0208 2279

Jesteś tutaj: Strona Główna Aktualności Dofinansowanie udziału w Konferencjach