KONFERENCJA HEPATOLOGICZNA 13-14.03.2020

Konferencja Sekcji Hepatologicznej i Sekcji ds. Zespołu Metabolicznego

Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

13-14.03.2020 r. Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa

PROGRAM KONFERENCJI

DZIEŃ I  13.03.2020

09.45-09.50    Otwarcie, Dyrektor IPCZD

09.50-11.25    Sesja I: Postępy w diagnostyce schorzeń wątroby

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. J. Socha, prof. dr hab. n. med. J. Pawłowska, prof. dr hab. n. med. M. Czerwionka-Szafarska, dr hab. n. med. J. Kwiecień   

09.50-10.10    Laboratoryjne wykładniki patologii wątroby i interpretacja ich   nieprawidłowych wyników.

                        prof. dr hab. n. med. A. Liberek

10.10-10.30    10 rzeczy, które należy wiedzieć o obrazowaniu wątroby. 

                        lek.  P. Pawliszak

10.30-10.50    Czy elastografia może zastąpić biopsję w diagnostyce chorób   wątroby u dzieci?

                        dr n. med. W. Jańczyk

10.50-11.10    Biologia molekularna w diagnostyce chorób wątroby u dzieci.

                        dr n. med. E. Ciara, dr n. med. D. Jurkiewicz

11.10-11.25    DYSKUSJA

11.25-11.40    PRZERWA KAWOWA

11.40-13.15    Sesja II: Żółtaczki

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. I. Jankowska, prof. dr hab. n. med. J. Książyk

11.40-12.00    Żółtaczki z przewagą stężenia bilirubiny wolnej.

                        dr n. med. S. Więcek

12.00-12.20    „Nowe” cholestazy wewnątrzwątrobowe.

                        prof. dr hab. n. med. I. Jankowska

12.20-12.40    Atrezja dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych – jak  diagnozować,  żeby nie przeoczyć?

                        dr n. med. P. Czubkowski

12.40-13.00    Cholestaza związana z żywieniem pozajelitowym.

                         prof. dr hab. n. med.  J. Książyk

13.00-13.15    DYSKUSJA

13.15-14.00    PRZERWA OBIADOWA

14.00–15.55    Sesja III: Niewydolność wątroby

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. P. Kaliciński, prof. dr hab. n. med. J. Pawłowska

14.00-14.20    Przeszczepienie wątroby - wczoraj, dziś, jutro.

                         prof. dr hab. n. med. P. Kaliciński

14.20-14.40    Kwalifikacja dziecka z ostrą niewydolnością wątroby do    przeszczepienia narządu.

                        dr n. med. A. Bakuła

14.40-15.00    Dekompensacja przewlekłej niewydolności wątroby — kiedy    przeszczepiać wątrobę? 

                        prof. dr hab. n. med. J. Pawłowska

15.00-15.20    Pozaustrojowe wspomaganie funkcji wątroby.

                        prof. dr hab. n. med. S. Prokurat

15.20-15.40    Postępowanie z dzieckiem po transplantacji wątroby. 

                        dr n. med. J. Teisseyre

15.40-15.55    DYSKUSJA

15.55-16.10    PRZERWA KAWOWA

16.10-18.05    Sesja IV: Przewlekle choroby wątroby o różnej etiologii

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. M. Pawłowska, prof. dr hab. n. med. P. Socha

16.10-16.30    Hepatopatie w przebiegu wrodzonych wad metabolizmu.

                        dr n. med. D. Rokicki.

16.30-16.50    Autoimmunizacyjne zapalenie wątroby/Pierwotne stwardniające  zapalenie dróg żółciowych/Autoimmunizacyjne zapalenie dróg                               żółciowych - jak diagnozować, jak leczyć?- aktualne wytyczne.

                        dr n. med. M. Woźniak

16.50-17.10    Choroba Wilsona – aktualne wytyczne diagnostyczno-terapeutyczne.     prof. dr hab. n. med. P. Socha

17.10-17.30    Aktualne wytyczne leczenia przewlekłego zakażenia HBV i HCV     u dzieci. 

                        prof. dr hab. n. med. M. Pawłowska

17.30-17.50    Nowości w diagnostyce i leczeniu NAFLD/NASH: 2018-2020. 

                        prof. dr hab. n. med. D. Lebensztejn

17.50 -18.05    DYSKUSJA

19.30 -            SPOTKANIE TOWARZYSKIE 

DZIEŃ II  14.03.2020 r.

09.00-11.05  Sesja V: Varia

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. P. Czauderna, prof. dr hab. n. med. D. Lebensztejn

09.00-09.20    Kamica i torbiele dróg żółciowych. 

                        dr n. med.  A. Kowalski

09.20-09.40    Zabiegi laparoskopowe w hepatologii pediatrycznej.

                        prof. dr hab. n. med. P. Czauderna

09.40-10.00    Szczepienia ochronne w schorzeniach wątroby. Szczepienia przed i po    transplantacji wątroby. 

                        dr n. med. M. Klaudel-Dreszler

10.00-10.20    Leczenie żywieniowe w cholestazach i niewydolności wątroby. Czy  istnieje dieta „wątrobowa”?

                        prof. dr hab. n. med. P. Socha

10.20-10.50    Nadciśnienie wrotne. 

                        dr n. med. M. Teiseyre,  dr n. med.  M. Dądalski

10.50-11.05     DYSKUSJA

           

11.05-11.20    PRZERWA KAWOWA

11.20-13.30    Sesja VI: Case Reports

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. A. Liberek,  prof. dr hab. n. med. J. Kierkuś, 

11.20-11.40    DILI i  zatrucie paracetamolem.

                        dr n. med. D. Kamińska /lek.  M. Podlaska

11.40-11.50    Deficyt lizosomalnej kwaśnej lipazy.

                        dr n. med. M. Klaudel-Dreszler,  prof. dr hab. n. med.  P. Socha

11.50-12.00    Wrodzone przetoki wrotno-systemowe - diagnostyka i leczenie-    zespól Abernethego.

                        lek.  M. Ciopiński

12.00-12.10    Embolizacja śledziony.

                        dr n. med. D. Broniszczak

12.10-12.20    Zmiany ogniskowe w wątrobie – FNH.

                        lek.  W. Grabosz

12.20-12.30    Dziecko z nieznaczną hipertransaminazemią, podejrzenie choroby   Wilsona.

                        dr n. farm  A. Wierzbicka

12.30-12.40    Hepatopatie w restrykcyjnych wadach serca.

                        lek.   J. Kmiotek

12.40-12.50    Uszkodzenie wątroby jako powikłanie zdekompensowanej cukrzycy   typu 1.

                        dr n.med. Magdalena  Holon,  dr n. med. S. Więcek

12.50-13.00    Autoimmunizacyjne stwardniające zapalenie dróg żółciowych (ASC)     jako pozajelitowa manifestacja nieswoistej choroby zapalnej jelit.

                        dr n. med. A. Bobrus-Chociej

13.00-13.10    Niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby i zespół metaboliczny     czy niedobór alfa-1-antyproteazy jako przyczyna stłuszczenia wątroby?                         lek.  M. Flisiak-Jackiewicz

13.10-13.20    NASH czy autoimmunizacyjne zapalenie wątroby.

                        dr n med. Monika Kałużna-Czyż, dr n. med. S. Więcek

13.20-13.30    Zapalenie wątroby jako pierwsza manifestacja hiperamonemii u 5-   letniej dziewczynki.

                        Lek.  M. Grabska-Kawalec

13.30-13.40     ZAKONCZENIE KONFERENCJI

PKO BP I Oddział w Katowicach, numer konta bankowego: 92 1020 2313 0000 3202 0208 2279

Jesteś tutaj: Strona Główna Aktualności KONFERENCJA HEPATOLOGICZNA 13-14.03.2020