Członkowie

Składka członkowska

Składka członkowska wynosi 60 zł rocznie. Składka uprawnia do korzystania ze zniżki przy opłacie udziału we wszystkich konferencjach organizowanych przez PTP oraz do bezpłatnej prenumeraty czasopisma „Pediatria Polska” lub „Przegląd Pediatryczny”. Składkę można opłacić w dowolnym miesiącu kalendarzowym na dany rok. W przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich za więcej niż jeden rok do pełnej reaktywacji członkowstwa w PTP wystarczy jedynie opłacić składkę za poprzedni oraz aktualny rok kalendarzowy.

 

Numer konta

Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

ul. Medyków 16, 40-752 Katowice

PKO BP I Oddział w Katowicach, nr konta: 92 1020 2313 0000 3202 0208 2279

 

 

 

PKO BP I Oddział w Katowicach, numer konta bankowego: 92 1020 2313 0000 3202 0208 2279

Jesteś tutaj: Strona Główna Członkowie