Witamy na stronie PTP - oddział Śląski

Szanowni Państwo,

Serdecznie witamy Państwa na stronie internetowej Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego!

gczd

Jesteśmy towarzystwem naukowym powołanym w 1908 roku, którego misję niezmiennie stanowi promowanie wiedzy z zakresu pediatrii, kształcenie ustawiczne lekarzy zajmujących się leczeniem populacji dzieci i młodzieży a także wspieranie działań na rzecz podnoszenia standardów zdrowotnych dzieci polskich i reprezentowanie środowiska pediatrów polskich.

Misją Towarzystwa jest również integrowanie działań organizacyjnych, naukowych, leczniczych i opiniotwórczych reprezentantów różnych subdyscyplin naukowych medycyny mające na celu promowanie nowoczesnych metod leczenia oraz poprawę jakości opieki zdrowotnej nad populacją dzieci i młodzieży.

Nasze działania obejmują organizowanie zebrań naukowych, szkoleń i kursów dla lekarzy specjalistów oraz specjalizujących się w dziedzinie pediatrii, medycyny rodzinnej, a także chirurgii dziecięcej, laryngologii oraz wszystkich innych pokrewnych specjalizacji szczegółowych i podstawowych, którzy w swojej codziennej pracy spotykają się dziećmi.

Celem Towarzystwa jest również promowanie działań na rzecz poprawy systemu opieki zdrowotnej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wzmacniania opieki perinatalnej i postnatalnej oraz rozbudowy systemu działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w obszarze medycyny przedszkolnej i szkolnej.

PKO BP I Oddział w Katowicach, numer konta bankowego: 92 1020 2313 0000 3202 0208 2279

Jesteś tutaj: Strona Główna O Oddziale Śląskim PTP