Omdlenia - zawsze szpital?

Często dzieci, najczęściej nastoletnie dziewczynki, są kierowane do szpitala z powodu nawracających omdleń. Kiedyś rolę szpitala pełniły sole trzeźwiące i pobliski szezlong.

Zbierajac wywiad powinniśmy po pierwsze ustalić, czy tak naprawdę doszło do utraty przytomności. Pacjenci i ich rodzice najczęściej uczucie osłabienia, mroczki przed oczami i inne przykre doznania określają jako omdlenie. Po drugie w przypadku utraty przytomności należy określić okoliczności zdarzenia, w szczególności pozycję ciała w przebiegu incydentu  - długotrwała pozycja stojąca lub gwałtowna pionizacja świadczyć będzie o reakcji wazowagalnej (ortostatycznej). Nie zaszkodzi zapytać o wpływ czynnika emocjonalnego: stres, przykre doznanie. No i oczywiście o miejsce zdarzenia: duszne pomieszczenie, a może łazienka z piecykiem gazowym. Pytamy o inne ważne objawy: objawy prodromalne, drgawki, wtórny uraz, bezwiedne oddanie moczu, przygryzienie języka.

PKO BP I Oddział w Katowicach, numer konta bankowego: 92 1020 2313 0000 3202 0208 2279

Jesteś tutaj: Strona Główna Uczymy się na błędach Omdlenia - zawsze szpital?